Przejdź do treści

Lipiec miesiącem Kar

  • przez
kara, osąd

W tym miesiącu mamy prawdziwy wysyp kar nałożonych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co ciekawe wszystkie (3 sztuki) dotyczą
dokładnie tego samego, tj. braku współpracy podczas kontroli.

 

Pierwsza z nich nałożona 10 lipca 2020 na spółkę East Power
z Jeleniej Góry w wysokości 15 tysięcy złotych  za niezapewnienie organowi nadzoru dostępu do
danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1597

Ukarana spółka zajmuje się na terenie Polski i Niemiec
pośrednictwem pracy, a skargę na jej działania złożył obywatel Niemiec, gdyż
przetwarzała ona jego dane osobowe w celach marketingowych. Skargę złożył w
niemieckim organie ochrony danych osobowych właściwym dla Nadrenii-Palatynatu,
ale została ona przejęta do rozpoznania przez Prezesa UODO, który był w tej
sprawie tzw. organem wiodącym z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

W ramach tego postępowania Prezes UODO trzykrotnie skierował
do spółki wezwania do złożenia wyjaśnień. Dwa z nich (prawidłowo doręczonych i
odebranych przez spółkę) pozostały bez żadnej odpowiedzi. Na jedno z wezwań
spółka udzieliła odpowiedzi, jednakże wyjaśnienia w niej zawarte były niepełne
i wewnętrznie sprzeczne.

 

Druga z nich nałożona 16 lipca 2020 w wysokości 5 tys. zł na
indywidualnego przedsiębiorcę będącego organem prowadzącym niepublicznego żłobka
i przedszkola.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1601

Przedsiębiorca prowadzący placówki nie zapewnił Prezesowi
UODO dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji
jego zadań – w tym przypadku do oceny czy administrator w sposób zgodny z
przepisami RODO zawiadomił osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu (czym
naruszył art. 58 ust. 1 lit. e RODO).

Przedsiębiorca zgłosił do Prezesa UODO naruszenia ochrony
danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych
przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu.

W związku z brakiem w ww. zgłoszeniu informacji niezbędnych
do oceny tego naruszenia, organ nadzorczy trzykrotnie skierował do
przedsiębiorcy wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień. Dwa wezwania nie
zostały podjęte w terminie, natomiast jedno ukarany podmiot odebrał osobiście.
Przedsiębiorca nie udzielił Prezesowi UODO żadnej odpowiedzi na wezwania.

 

Oraz ostatnia z nich tj. dzisiejsza z 17 lipca 2020 w
wysokości 100 000 zł na podmiot rządowy Głównego Geodetę Kraju, to
pokłosie niekorzystnego wyroku sądowego wydanego GGK w sprawie wstrzymania
zabezpieczenia nałożonego prze Prezesa UODO w sprawie portalu GEOPORTAL2, a
mianowicie danych osobowych pochodzących z powiatowych ewidencji gruntów i
budynków na nim udostępnianych.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1602

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie
przez Głównego Geodetę Kraju przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie
kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania
danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych
Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Ponadto GGK nie współpracował z
Prezesem UODO w trakcie tej kontroli.

 

Co te kary mają ze sobą wspólnego? Wszystkie 3 zostały
nałożone na podmioty, które odmówiły współpracy z Prezesem UODO podczas prowadzonej
kontroli lub czynności wyjaśniających. Jakie jest zaplecze tych działań nie
wiadomo, jednak szczególnie zastanawiające jest podejście podmiotu prowadzącego
niepubliczne placówki, gdyż sam złożył zawiadomienie, a następnie nie odpowiadał
na zadane pytania i wyjaśnienia.

 

Jedno jest pewne, brak współpracy z UODO nie opłaca się
(wcześniej przekonała się o tym Gmina Aleksandrów Kujawski), gdyż podczas
kontroli wiele elementów można kontrolerom wyjaśnić, a także wiele
niedociągnięć pozwalają uzupełnić podczas kontroli, jedynie chęć współpracy.

płonący-pieniądz

Dodaj komentarz

Skip to content