MSvS

Ochrona danych osobowych

Profesjonalna obsługa podmiotów publicznych w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Zakres usług

IOD / DPO

Wdrożenia procedur oraz polityk ochrony, szkolenia personelu oraz audyty zgodności. Profesjonalne wsparcie dla administratorów. Ochrona danych osobowych dostosowana do rodzaju, wielkości jednostki oraz ryzyka.

Wiedza i uprawnienia

Audytor wewnętrzny

Wpisany na listę certyfikowanych audytorów PIKW

Inspektor ochrony danych

Aktywny udział w szkoleniach UODO oraz największych liczących się instytucji szkolących w Polsce.

auditor ISo 27001:2017

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001:2017 certyfikowany przez TÜV SÜD

Oferta

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, szkolenia personelu, doradztwo, wsparcie dla lokalnego IOD, zastępstwa dla IOD i więcej…

Potrzebujesz więcej informacji?

zapraszam do kontaktu

Created with GIMP

Warsztaty dla Oświaty Edycja 2

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – WEBINAR Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych to szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną…