Przejdź do treści

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych inp pan z udziałem UODO

  • przez

Podczas inauguracji V edycji studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii UODO Piotr Drobek mocno akcentował rolę Inspektora Ochrony Danych w organizacji i całym procesie przetwarzania danych oraz to jak mechanizmy przetwarzania danych działają. Dyrektor Drobek odniósł się również do kwestii certyfikacji IOD, przy czym podkreślił, że takiej certyfikacji nie ma i RODO jej nie przewiduje. Certyfikacja w RODO dotyczy jedynie sposoby przetwarzania w organizacji, a nie osób. 

Warto mieć to na uwadze, gdy ktoś wymaga od nas, aby inspektor legitymował się certyfikatem lub akredytacją, które nie istnieją. Należy pamiętać, że RODO daje tu Administratorowi dowolność, jeżeli tylko będzie on w stanie wykazać przestrzeganie Art. 37 ust. 5 „Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39.” .

Piotr Drobek wskazał również, że są Państwa, które podjęły przepisy wprowadzające certyfikację IOD np. Francja, jednak podchodzi do tego zagadnienia bardzo ostrożnie, gdyż uważa, że „Taka wewnętrzna regulacja może sprawić, że dojdzie do sytuacji, w której pewne certyfikaty nie są obowiązkowe, a de facto takimi się stają. Istnieje ryzyko, że zostaną wprowadzone na rynek różne certyfikaty, które niestety także będą niosły za sobą różną jakość.” (cyt. uodo.gov.pl).

 

Całość można przeczytać na stronie UODO na niej również informacje o wystąpieniu Pani Weroniki Kowalik, Dyrektor zespołu ds. Sektora Prywatnego UODO, która podczas inauguracji wskazała studentom najistotniejsze kwestie związane ze zgłaszaniem i postępowaniem z naruszeniami.

Dodaj komentarz

Skip to content